Parent Teachers Association

 

MANGALAM CENTRAL SCHOOL 

9/343,BHAVANI MAIN ROAD,ANTHIYUR - 638501

Members of Parent Teachers Association

  PRESIDENT            : Dr.MARY MARGREAT.J
  JOIN PRESIDENT : Ms.YUVABHARATHI.M
  SECRETARY          : Mrs.PRIYADHARSHINI.S
  MEMBERS             : Ms.SUGANYA.K.S
    Mr.THANGAVEL.K
    Mr.ANANDHA KUMAR.J
    Mr.SENTHIL KUMAR R
    Mr.LOGANATHAN.P
    Mr.VAITHEESWARAN.V